Wie ben ik?

Roeline Blok-Bouma is in 2003 afgestudeerd in de richting Gezondheidspsychologie met de nadruk op Arbeid en Gezondheid.

In 2005 heb ik de GZ-opleiding afgerond en kreeg ik de BIG-registratie. Dit laatste houdt in dat ik aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen en dat ik onder het medisch tuchtrecht val.

Daarna heb ik gewerkt bij de Zorggroep Tangenborgh als ouderenpsycholoog en bij de stichting Zorgpalet in Hoogeveen met volwassenen en ouderen. Ook heb ik ervaring opgedaan met het begeleiden van (multidisciplinaire) teams en het geven van scholing aan kleine en grote groepen.

In 2010 ben ik toegelaten tot het register van Eerstelijns Psychologen van het NIP (ELP).
Eerder heb ik ruim 20 jaar mijn eigen verloskundige praktijk gehad.

Vanuit mijn veelzijdige ervaring ben ik bekend met allerlei voorkomende psychische problemen (somberheid, depressie, overspannenheid, angsten, “vage” lichamelijke klachten, problemen met / als gevolg van werk, enzovoort).
Daarnaast heb ik veel kennis van problemen die kunnen samenhangen met ouder worden, omgaan met chronische ziekte en verliesverwerking.
Ook in het begeleiden van mantelzorgers en het omgaan met (chronische) ziekte van partners heb ik veel ervaring.

Zorgvisie
De cliënt met zijn/haar hulpvraag staat centraal. Uitgangspunt is het biopsychosociale model: de cliënt wordt gezien in het totaalplaatje van zijn sociale omgeving (familie, werk, enz.), lichaam en geest.
Doel is de gezonde kant versterken en vaak wordt ook aandacht besteed aan terugvalpreventie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van psychologische interventies vanuit verschillende referentiekaders, bijvoorbeeld Cognitieve Gedragstherapie (CGT, www.vcgt.nl),  lichaamsgerichte psychologie, communicatietechnieken, relaxatie en EMDR (traumabehandeling, www.emdr.nl)

Eerstelijns Psycholoog, GZ-Psycholoog (BIG reg.nr. 19020216525)
Psycholoog NIP
Lid NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
Lid LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
Lid NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondsheidzorg Psychologen)

AGB-code: 94007664
KvK nummer: 01144093

IMG_0244IMG_0278IMG_0359