Tarieven 2019

Onderstaande prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract met mijn praktijk heeft afgesloten of voor zorg die niet valt onder uw zorgverzekering

PPRBB heeft voor 2019 geen contract afgesloten met:

     CZ – OHRA – DELTA LLOYD en CARESQ (o.a. Promovendum, NationaleAcedemie, Besured)

Dit betekent dat u bij een NATURA-polis bij deze verzekeraars niets vergoed krijgt.
Voor behandelingen die starten in 2019 is vergoeding bij deze verzekeraars wel mogelijk als u een RESTITUTIE-polis heeft. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar.
Voor lopende behandelingen, waarvan de startdatum dus in 2018 ligt, heeft het bovenstaande geen gevolgen.

Indien er wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan gelden er andere prijzen.

NB.: Sommige polissen hebben uitzonderingen!! Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat PPRBB wel een contract met een zorgverzekeraar heeft, maar dat u voor sommige klachten toch niet alles vergoed krijgt. Het advies is dan ook om vooraf te informeren hoe het voor u, met uw verzekeringspakket zit!!

Tarieven 2019:

Productcode Omschrijving Tarief
18001 Product Kort 507,67
18002 Product Middel 864,92
18003 Product Intensief 1356,25
18004 Product Chronisch 1251,70
18005 Onvolledig behandeltraject 198,88
198300 Psychologisch consult – OZP 98,00
Niet nakomen van een afspraak,
tenzij 1 werkdag van te voren afgezegd.
98,00
Telefonisch consult – OZP Afhankelijk van de duur
E-mail consult – OZP Afhankelijk van de duur
Consult relatietherapie – OZP 98,00
Dubbelconsult – OZP 196,00
Psychologisch consult aan huis – OZP 120,00

Een consult/sessie bestaat uit 45 minuten face-to-face contact en 15 minuten administratie.

Wanneer u geen recht heeft op vergoeding door uw zorgverzekeraar, bestaat de mogelijkheid om gespreid of door middel van voorschotten te betalen, zodat u niet na afloop één grote rekening krijgt.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Deze zijn op te vragen bij de praktijk.

Het rekeningnummer van de praktijk is: NL67 RABO 0146742680.