Nascholing/kwaliteit

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
Dit statuut is op te vragen in de praktijk.

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2019

Juni: Tweedaagse workshop familieopstellingen.

Maart: Tweedaagse workshop Transgenerationeel werken.

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2018

Juni: Afronding van het visitatietraject LVVP: certificaat

Maart: Begin visitatietraject LVVP

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2017

oktober: Leergang: Werken met het Zorgclustermodel (Nederlandse Zorgautoriteit).

september – november: Cursus Positieve psychologie.

september: LVVP congres Verbinding met workshops. Diverse workshops, o.a. Mishap – exposure bij sociale angst.

Juni: Twee daagse workshop Boeddhisme en Mindfulness.

Mei: Workshop My Mindspace: aan de slag met online zorg.

Maart: Workshop Werken met de DSM-5

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2016

oktober: Nascholing slaapstoornissen.

september: Afronding van de opleiding tot trainer “Zelfcompassie” (MBCL: Mindfulness Based
—————- Compassionate Living)
—————- Kwaliteitsstatuut Psychologie Praktijk Roeline Blok-Bouma (in te zien
—————- de praktijk)

juli: Verdiepingsweek “Zelfcompassie”
        Afronding van het traject tot herregistratie in het BIG-register.

juni: Start van het traject voor herregistratie. Certificaat Herregistratie ELP
        Herregistratie in kwaliteitsregister Eerstelijnspsycholoog NIP

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2015

juni: Symposium LVVP over “verbinden”.

Oktober: Module 1 (drie dagen) van de opleiding tot Zelfcompassie-trainer.

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2014

Januari: Cursus Inquiry Based Stress Reduction.

Maart tot juni: Opleiding tot Mindfulnesstrainer.

November: Symposium Stichting Mindfulness
—————–Workshop ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
—————–Workshop zelfcompassie

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2013

Maart: Congres Autisme.

April: Ontmoetingsbijeenkomst POG-GGZ en Eerstelijns Psychologen met als thema “werk aan de wijk”
——–Start Kwaliteitsvisitatietraject NIP  Certificaat Kwaliteitsvisitatie
——–Eerstelijns Netwerkcafé “Mantelzorg, mijn ervaringen…….” ,Project Kapstok Emmen.
——–Workshop Trance en Hypnose

April tot oktober: Visitatietraject met als resultaat het kwaliteitscertificaat NIP.

Oktober: Start mw. drs. Rozemarijn Brinke-Besselink als PIOG: psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog.

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2012

Januari: Tweedaagse cursus Negatief Zelfbeeld
————Thema-avond NIP over kwaliteitsvisitatie voor zelfstandig gevestigde Psychologen.

Maart: Ontmoetingsbijeenkomst POH-GGZ en Eerstelijns Psychologen met als thema: “Samenwerken? Gewoon doen!”
———-Werkconferentie “Emmen 2025”.

April: Scholing: De basis van de GGZ in de eerste lijn.

Juni: Afronding van het traject dat leidt tot erkenning als opleidingspraktijk (in samenwerking met Zorgpalet, Hoogeveen).
——-Dit houdt in dat in mijn praktijk afgestudeerde en ervaren Psychologen een deel van hun post Master (GZ-opleiding, BIG-registratie) kunnen ——-volgen. Dit start in de loop van 2013.
——-Hierdoor is er een tweede Psycholoog in de praktijk aanwezig, waardoor de wachttijden voor de intake kunnen worden verkort.

November: Tweedaagse cursus “Migranten in de Eerstelijns Praktijk” (Wereldpraktijk).

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2011

Maart: Basiscursus EMDR (traumabehandeling)
———-LVE congres “Een sterk merk”

April: Cursus Psychologische behandeling van chronische pijn.

September: Symposium Verloskunde en Psychiatrie.

November: Cursus Focussen.
—————–LVE cursus Codeboek en ROM (Routine Outcome Measuring) – kwaliteitsmeting.

Gevolgde cursussen, lezingen en opleidingen in 2010

Maart: Congres Integrale Psychiatrie: zelfhelend vermogen.
———-Het lichaam en de Psycholoog, vervolgtraining “lichaamsbewustwording door lichaamscommunicatie”

April: Het lichaam en de Psycholoog, vervolgtraining “lichaamsbewustzijn en emotionele expressie.

Mei: Het lichaam en de Psycholoog “lichaamsbewustzijn en ademhaling”

September: Opleiding Lichaamsgericht werkend Psycholoog, module “Verbaal en Non-Verbaal”

December: Lezing: Houvast: Relatietherapie in groepsverband.
December 2009 – december 2010: opleidingstraject voor Eerstelijnspsycholoog (ELP)
—————-In december 2010 ben ik toegelaten tot het register van Eerstelijns Psychologen.

0004 0034 0031