Na de aanmelding

Wanneer u zich heeft aangemeld, vindt eerst een intake plaats. In dit gesprek wordt besproken welke klachten u hebt en wat uw verwachtingen zijn.
Soms blijkt dat u beter door een andere hulpverlener geholpen kunt worden, bijvoorbeeld een psychotherapeut, de SGGZ of een psychiater (tweede lijn zorg). In overleg met u wordt de huisarts daarover geïnformeerd.

Meestal wordt gevraagd of u een aantal vragenlijsten wilt invullen om meer duidelijkheid te krijgen. Uiteraard valt alle informatie die u geeft onder mijn beroepsgeheim.
Al met al kunnen 1 tot 2 gesprekken nodig zijn om een diagnose te stellen.

Daarna wordt samen met u een “plan van aanpak” (behandelplan) afgesproken met de doelen die u graag wilt bereiken.
Vaak is het, voor een goed resultaat, nodig dat u ook tussen de gesprekken door, actief bezig bent met “huiswerk”. Dit spreken we samen af.

Image66Image162Image91