Kosten

De kosten van de Eerstelijnspsycholoog worden in 2019 vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel vallen de kosten onder het wettelijk eigen risico; in 2019 is dat €385,-. Voorwaarde is dat er sprake is van een psychische stoornis (volgens de DSM 5) en u hebt een verwijzing van uw huisarts nodig.

Wanneer de behandeling is gestart in 2019 en doorloopt in 2020 dan betaalt u alleen het wettelijk eigen risico voor 2019.

Declaraties worden ingediend na de behandeling. Daarna krijgt u een rekening van de zorgverzekeraar voor het wettelijk eigen risico.
Het wettelijk eigen risico wordt verrekend met het jaar waarin de behandeling is gestart. Ook de rekening wordt ingediend bij de verzekering waar u bij de start van de behandeling was verzekerd.

Pakketten.
Afhankelijk van de ernst van uw klachten (de zorgzwaarte) komt u in aanmerking voor één van de volgende pakketten:

  • Basis GGZ product Kort
  • Basis GGZ product Middel
  • Basis GGZ product Intensief
  • Basis GGZ product Chronisch. Dit product wordt, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, wel/niet vergoed.

Voor zorg die niet behoort tot het verzekerde pakket, is er een product Overig/Onverzekerd Zorg Product (OZP).

U kunt ook zonder een verwijzing een afspraak maken, maar de kosten zijn in dat geval geheel voor uw eigen rekening. Soms betaalt de werkgever de kosten.

Bij verhindering.
Bij verhindering wil ik u vragen dit tijdig (minimaal een werkdag van tevoren) aan mij door te geven (u kunt uw boodschap ook inspreken via het antwoordapparaat). Indien u zonder afmelding niet verschijnt dan krijgt u een nota voor de gereserveerde tijd (100 %, gesprekstijd en administratietijd). Indien u zich geen werkdag van te voren, maar kort van te voren afmeldt dan ontvangt u een nota voor 75 % van de gereserveerde tijd. Dit valt niet onder de dekking van uw verzekering.

U kunt eventueel een boodschap inspreken via het antwoordapparaat. Wanneer u niet op tijd afzegt, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen; dit valt niet onder de dekking van uw verzekering.