Kosten

De kosten van de Eerstelijnspsycholoog worden in 2019 vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel vallen de kosten onder het wettelijk eigen risico; in 2019 is dat €385,-. Voorwaarde is dat er sprake is van een psychische stoornis (volgens de DSM 5) en u hebt een verwijzing van uw huisarts nodig.

Wanneer de behandeling is gestart in 2018 en doorloopt in 2019 dan betaalt u alleen het wettelijk eigen risico voor 2018.

Declaraties worden ingediend na de behandeling. Daarna krijgt u een rekening van de zorgverzekeraar voor het wettelijk eigen risico.
Het wettelijk eigen risico wordt verrekend met het jaar waarin de behandeling is gestart. Ook de rekening wordt ingediend bij de verzekering waar u bij de start van de behandeling was verzekerd.

Pakketten.
Afhankelijk van de ernst van uw klachten (de zorgzwaarte) komt u in aanmerking voor één van de volgende pakketten:

  • Basis GGZ product Kort
  • Basis GGZ product Middel
  • Basis GGZ product Intensief
  • Basis GGZ product Chronisch. Dit product wordt, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, wel/niet vergoed.

In 2019 bestaat ook de Prestatie Onvolledig Behandeltraject:

  • na de intake en diagnostiek blijkt dat uw klachten niet voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis; u wordt dan terugverwezen naar uw huisarts.
  • wordt vroegtijdig geconcludeerd dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ).
  • wordt de behandeling door de cliënt afgebroken (bijvoorbeeld omdat de cliënt een andere behandelaar prefereert).

Voor zorg die niet behoort tot het verzekerde pakket, is er een product Overig/Onverzekerd Zorg Product (OZP).

U kunt ook zonder een verwijzing een afspraak maken, maar de kosten zijn in dat geval geheel voor uw eigen rekening. Soms betaalt de werkgever de kosten.

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen en relatietherapie.
Het CVZ (College voor Zorgverzekeringen, www.zorginstituutnederland.nl) heeft bepaald dat de behandeling van aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen en relatietherapie niet vergoed worden door de ziektekostenverzekering. Bij sommige verzekeraars wordt dit wel vergoed vanuit een aanvullend pakket.
Wilt u hiervoor toch hulp dan betaalt u dit zelf (en kunt u het niet declareren bij uw zorgverzekering) via het OZP – overig/onverzekerd zorgproduct. Hiervoor is geen verwijzing van een huisarts nodig.

Een mindfulness training (MBCT) wordt door de verzekeraar vergoed wanneer er sprake is van recidiverende depressies. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.

Bij verhindering.
Bij verhindering wil ik u vragen dit tijdig (minimaal een werkdag van tevoren) aan mij door te geven (u kunt uw boodschap ook inspreken via het antwoordapparaat). Indien u zonder afmelding niet verschijnt dan krijgt u een nota voor de gereserveerde tijd (100 %, gesprekstijd en administratietijd). Indien u zich geen werkdag van te voren, maar kort van te voren afmeldt dan ontvangt u een nota voor 75 % van de gereserveerde tijd. Dit valt niet onder de dekking van uw verzekering.

U kunt eventueel een boodschap inspreken via het antwoordapparaat. Wanneer u niet op tijd afzegt, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen; dit valt niet onder de dekking van uw verzekering.

Kenia 148 Kenia 192Kenia 227