Klachten

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt of over de bejegening.
Hebt u vragen of klachten, laat het mij dan weten!
Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich vanaf 01-01-2017 wenden tot de (onafhankelijke) Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillendcommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg geleid).

U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.
Meer informatie over het IKG krijgt u via www.klachtenopvangzorg.nl of 0900 – 243 70 70

0027 0026 0031